Werksessies

Werksessies voor partners en in opdracht

De werksessies zijn bedoeld voor partners en overige stakeholders die relevant zijn voor het brengen van verandering op een bepaald thema. We zullen de thema’s van de sessie bekend maken via de nieuwsbrief.

Sinds de oprichting van het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC) organiseerden we verschillende werksessies. Bijvoorbeeld:

  • 2019: inhoudelijke werksessie over cliëntervaringen die haaks staan op beleid.
  • 2018-2019: in een open space thema’s die partners belangrijk vinden bespreekbaar maken, waaronder wonen, ervaringsdeskundigheid, aandacht voor misbruik.
  • 2017: in gesprek over belangrijke kernbegrippen uit de missie (kwaliteit van bestaan en kwetsbaarheid) en relevante thema’s voor partners (rondom veerkracht en diversiteit)
  • 2015-2016: in co-creatie opstellen van missie, visie en waarden van het CvC

DSC_2396