Werksessies

Werksessies voor partners

Het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC) heeft bij de oprichting door werksessies met een selecte groep betrokkenen, samen nagedacht over missie, visie en waarden. Inmiddels zijn de werksessies uitgegroeid tot een moment van ontmoeting, uitwisselen van verhalen en reflectie over thema’s die voor partners relevant zijn.

Inschrijven voor werksessies:

Werksessies zijn exclusief voor partners en staan open voor geïnteresseerden in een partnerschap. Wilt u een keer een werksessie bijwonen, neem contact op met de coördinator van het Centrum voor Clientervaringen.

Verslagen eerder werksessies

 

 

Advertenties