Werksessies

Werksessies voor partners

Het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC) heeft bij de oprichting door werksessies met een selecte groep betrokkenen, samen nagedacht over missie, visie en waarden. Inmiddels zijn de werksessies uitgegroeid tot een moment van ontmoeting, uitwisselen van verhalen en reflectie over thema’s die voor partners relevant zijn. Dit jaar gaan de werksessies over Ervaringsdeskundigheid. Werksessies zijn in 2019 exclusief voor partners. Meer informatie: coördinator van het Centrum voor Clientervaringen.

Save the date! 9 juli Open Space werksessie.

Verslagen eerder werksessies