Inhoudelijke werksessies

Werksessies voor partners

Sinds de oprichting van het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC) organiseerden we werksessies met een selecte groep betrokkenen. Een overzicht in de tijd:

  • 2019 en verder: inhoudelijke werksessie over clientervaringen die haaks staan op beleid. Thema’s zullen variëren, worden komende tijd door de partners in gezamenlijkheid opgesteld en zijn emerging. De werksessies zijn primair bedoeld voor partners, en overige stakeholders die relevant zijn voor het brengen van verandering op een bepaald thema. We zullen de thema’s van de sessie bekend maken via de nieuwsbrief.
  • 2018-2019: in een open space thema’s die partners belangrijk vinden bespreekbaar maken, waaronder wonen, ervaringsdeskundigheid, aandacht voor misbruik.
  • 2017: in gesprek over belangrijke kernbegrippen uit de missie (kwaliteit van bestaan en kwetsbaarheid) en relevante thema’s voor partners (rondom veerkracht en diversiteit)
  • 2015-2016: in co-creatie opstellen van missie, visie en waarden van het CvC

 

DSC_2396