Trainingen en workshops

Trainingen
Het Centrum voor Cliëntervaringen verzorgt diverse trainingen (ook in company):

Powertalks en workshops
Daarnaast verzorgen wij powertalks en workshops bij partnerorganisaties over uiteenlopende onderwerpen: van inhoudelijke thema’s (mantelzorg, crisiszorg, participatie, ervaringsdeskundigheid) tot meer methodologische thema’s (responsieve evaluatie, participatie, participatief actieonderzoek, ethiek van participatie, photovoice, storytelling, waarderend onderzoek, auto-etnography).

Meer informatie?
Neem contact op met de coördinator van het Centrum voor Cliëntervaringen.