Vaccineren in de GGZ

Ervaringsdeskundigen van het Centrum voor Cliëntervaringen vroegen zich af hoe het er aan toe ging met het vaccineren tegen COVID-19 in de GGZ. Zij interviewden daarover GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ InGeest. Ze spraken over de aanpak, de communicatie met cliënten en hun naasten en de bereidheid tot vaccineren. Nieuwsgierig? Hier vind je een overzicht van…

Ik wist niet dat cultuur zo’n rol kan spelen

Mentale gezondheid is een lastig onderwerp om over te praten, terwijl het iedereen raakt. We zijn als samenleving goed in het delen van hoogtepunten, maar weten vaak nog niet goed om te gaan met onze dieptepunten. Een van de middelen waarmee Amsterdam Mentaal gezond-Thrive de mentale gezondheid van Amsterdammers wil bevorderen is de cursus Mental…

Het Lichthuis in de schijnwerpers

In de weekendavonduren is psychische hulp vaak alleen beschikbaar in een noodsituatie. Om het niet zover te laten komen, is er in Amsterdam Het Lichthuis: een plek om even op adem te komen, zonder behandeling of programma. Het Lichthuis Amsterdam is een nieuwe voorziening voor Amsterdammers in een kwetsbare positie en heeft als doel om…

Ervaringen met de acute crisisketen

Amsterdam doet zijn best om mensen in een acute (GGZ) crisis zo goed mogelijk op te vangen. Maar lukt dat ook? We weten het eigenlijk niet. Tot op heden worden ervaringen van mensen met acute crisiszorg niet in kaart gebracht. Dat moet anders vinden de betrokken partijen. De vraag is alleen nog: hoe dan? Om…

Hoe ervaart de ‘verwarde persoon’ de crisiszorg zelf?

In opdracht van Arkin en GGZ inGeest werkten we aan de kwaliteit van de crisisketen. Samen met ervaringsdeskundigen deden we een (responsieve) evaluatie van de crisisketen. We interviewden cliënten, professionals (verpleging, verzorging, psychiaters, ambulance, politie, wijkzorg). De ervaringsverhalen bundelen we in het rapport. Samen trachten we te komen tot een kwaliteitsverbetering in de spoed eisende zorg…

Niet ‘meedoen werkt’, maar ‘ertoe doen werkt’!

Wat belemmert en wat helpt kwetsbare burgers om te participeren? In opdracht van gemeente Amsterdam, programma ‘Meedoen Werkt’ onderzochten we wat kwetsbare burgers tegenhoudt en bevordert om (weer) te participeren in de maatschappij. Conclusies Ertoe doen werkt! in plaats van Meedoen Werkt! Hulp ‘uit situatie te komen’ in plaats van hulp bij ‘meedoen’ ‘Meedoen’ kan een manier zijn om veerkracht te bevorderen…

Dialoog in keukentafelgesprek belangrijk voor GGZ-clienten

Nadruk in het keukentafelgesprek op dialoog over de eigen wensen en behoeften neemt angst weg en biedt empowerment. Dit bleek uit onderzoek in opdracht van gemeente Amsterdam naar de wijkzorgnetwerken voor GGZ-clienten.  Conclusies Keukentafelgesprek nog geen ervaren praktijk Veel GGZ-cliënten hebben moeite met het formuleren van hun hulpvraag. Wanneer nodig moet er ruimte moet zijn voor meerdere gesprekken….