Versterken van Zeggenschap

Versterken van Zeggenschap – werken met de PARTNER benadering

Binnen zorgorganisaties is toenemende aandacht voor werkwijzen die participatie en zeggenschap van cliënten, familie en naasten versterken. Naast bestaande structuren als cliëntenraden is groeiende behoefte aan werkvormen die de leefwereld centraal stellen en informele en meer rechtstreekse vormen van zeggenschap mogelijk maken.

De PARTNER benadering is een stapsgewijze werkwijze die cliënten ondersteunt zelf een verbeteragenda op te stellen en vervolgens in samenspraak met medewerkers uit te voeren. Zo ontstaan partnerschapsrelaties tussen cliënten en medewerkers. De leefwereldwaarden en ervaringen van cliënten staan daarbij centraal. Cliënten worden ondersteund eerst zelf een stem en agenda te ontwikkelen, voordat zij in dialoog gaan met medewerkers en andere betrokkenen. Een facilitator ondersteunt het proces.

Onderzoek
De PARTNER benadering is ontwikkeld in samenspraak met de praktijk (Baur, 2012). De toepassingsmogelijkheden zijn binnen meerdere contexten geëvalueerd. Zoals de ouderenzorg, revalidatie, ggz/ribw’s en gehandicaptenzorg (Boelsma et al, 2014Duijs & Heijsman, 2017Duijs, Heijsman & Abma, 2017Heijsman, Woelders, Abma, 2018).

Toepassing
De werkwijze biedt nadrukkelijk geen blauwdruk en vraagt altijd om een op-maat toepassing. Vanuit het Centrum voor Clientervaringen wordt gewerkt aan uitrol en doorontwikkeling van de PARTNER benadering.

Betrokkenen:

Aan de slag
Kennismaken met de PARTNER benadering, met het doel binnen de eigen organisatie vorm te geven aan werkwijzen die zeggenschap van cliënten versterken, kan in een basisworkshop. Deze bestaat uit twee, elkaar opvolgende bijeenkomsten.

Deelnemers aan de basisworkshop maken tevens deel uit van het lerend netwerk. Deze intervisiebijeenkomsten vinden regelmatig plaats met het doel onderling ervaringen met toepassing van de PARTNER benadering te delen.

Basisworkshop ‘Versterken van Zeggenschap – werken met de PARTNER benadering’

  • Data: 12 februari & 9 april 2019.
  • Tijd: 13.00-16.30 uur.
  • Locatie: vergader- en congrescentrum ‘De Schakel’ te Nijkerk.
  • Kosten: € 175,- per persoon (voor twee bijeenkomsten; excl. btw ).
  • Voor wie? Geïnteresseerden die betrokken zijn bij vernieuwingen en verbeteringen in (mede)zeggenschap van cliënten, familie en naasten, en kwaliteitsverbetering op het gebied wonen, werken en zorg. Dit kunnen bijvoorbeeld cliëntenraadsleden en cliëntenraadondersteuners, kwaliteitsmedewerkers en teamcoaches zijn.

Lerend netwerk
In aansluiting op de basisworkshop vinden regelmatig lerend netwerk bijeenkomsten plaats om ervaringen met toepassing van de PARTNER benadering te delen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van intervisiewerkvormen.

  • Eerste lerend netwerk bijeenkomst: 21 mei 2019, van 13.00-16.30 uur.
  • Locatie: nog nader te bepalen.

Inhoud basisworkshop
De bijeenkomsten zijn praktisch van aard, gericht op toepassing in de eigen organisatie. Ervaringen en vragen van deelnemers bepalen mede de inhoud en werkwijze.

Bijeenkomst 1. 12 februari 2019
Wat houdt de PARTNER benadering in? Hoe krijgt (mede)zeggenschap vorm in de organisatie? Op welke wijze sluit de PARTNER benadering aan bij actuele ontwikkelingen? Wat is nodig om te starten met de PARTNER benadering? Hoe kan aan draagvlak worden gewerkt om de PARTNER benadering toe te passen? Concretiseren van eigen projectplan.

Bijeenkomst 2. 9 april 2019
Wat zijn de ervaringen met draagvlak vinden om de PARTNER benadering toe te passen? Welke competenties hebben facilitators nodig? Wat biedt de toolkit voor facilitators? Wat zijn voorwaarden om te starten? Hoe pak je de eerste stappen aan? Oefenen van gespreks- en groepsdynamische vaardigheden. Concretiseren van leervragen.

Meer informatie