Versterken van Zeggenschap – werken met de PARTNER benadering

Binnen zorgorganisaties is toenemende aandacht voor werkwijzen die participatie en zeggenschap van cliënten, familie en naasten versterken. Naast bestaande structuren als cliëntenraden is groeiende behoefte aan werkvormen die de leefwereld centraal stellen en informele en meer rechtstreekse vormen van zeggenschap mogelijk maken.

PARTNER benadering

De PARTNER benadering is een stapsgewijze werkwijze die cliënten ondersteunt zelf een verbeteragenda op te stellen en vervolgens in samenspraak met medewerkers uit te voeren. Zo ontstaan partnerschapsrelaties tussen cliënten en medewerkers. De leefwereldwaarden en ervaringen van cliënten staan daarbij centraal. Cliënten worden ondersteund eerst zelf een stem en agenda te ontwikkelen, voordat zij in dialoog gaan met medewerkers en andere betrokkenen. Een facilitator ondersteunt het proces. De werkwijze bestaat globaal uit vier stappen:

  1. Cliënten verkennen de onderwerpen die hen raken
  2. Samen maken ze een plan wat ze willen veranderen en verbeteren
  3. Medewerkers spreken ook onderling over dit onderwerp
  4. Cliënten en medewerkers gaan in dialoog en stellen samen een actieplan op

Resultaat

Werken met de PARTNER benadering draagt bij aan het versterken van zeggenschap van cliënten, en van cliënten en medewerkers onderling. Cliënten ervaren dat hun stem er toe doet (samen sterk), en het onderling uitwisselen van ervaringen leidt tot beter begrip en meer gelijkwaardige verhoudingen tussen cliënten en medewerkers. De verbeteronderwerpen die cliënten en medewerkers in samenspraak oppakken hebben betekenis in de leefwereld van cliënten, zoals bijvoorbeeld  veiligheid, bejegening, sociale omgang, het eten, je thuis voelen, gehoord en gezien worden, inclusie.

Onderzoek

De PARTNER benadering is ontwikkeld in samenspraak met de praktijk [Baur, 2012]. Toepassingsmogelijkheden zijn binnen meerdere contexten geëvalueerd, waaronder de ouderenzorg, revalidatie, ggz/ribw’s en gehandicaptenzorg [Boelsma et al, 2014Duijs & Heijsman, 2017Duijs, Heijsman & Abma, 2017Heijsman, Woelders & Abma, 2018; Woelders & Abma, 2019].

Toepassing

De werkwijze biedt nadrukkelijk geen blauwdruk en vraagt altijd om een op-maat toepassing. Voor facilitators is een handleiding met creatieve methoden ontwikkeld die contextuele toepassing mogelijk maakt.

Het Centrum voor Clientervaringen ondersteunt uitrol en doorontwikkeling van de PARTNER benadering en biedt naast de basistraining ook coaching en intervisie in een lerend netwerk. Het Fonds Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn maakt uitrol van de PARTNER benadering financieel mogelijk.

Zelf aan de slag

Kennismaken met de PARTNER benadering kan in een gratis middagworkshop. Deelnemers ervaren wat de werkwijze inhoudt en kan betekenen aan de hand van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden.

Voor wie?
Medewerkers en cliënten die betrokken zijn bij vernieuwingen en verbeteringen in cliëntenparticipatie en versterken van (mede)zeggenschap door cliënten, familie en naasten. Dit kunnen bijvoorbeeld cliëntenraadsleden, ervaringsdeskundigen, cliëntenraadondersteuners, kwaliteitsmedewerkers en teamcoaches zijn.

Datum, tijd en locatie

Maandag 2 december 2019 van 14.30 tot 16.30 uur in Amsterdam.

Precieze locatie wordt later bekend gemaakt.

Vervolgmogelijkheden

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor een vervolg: de basistraining PARTNER. In twee dagdelen maken deelnemers nader kennis met de ziens- en werkwijze en verkennen  op praktische wijze hoe de PARTNER benadering vorm kan krijgen in de eigen organisatie. In een lerend netwerk wordt coaching en intervisie geboden. Tevens kan een in-company training worden aangeboden.

Meer informatie

Opgeven

Stuur een mail met uw naam, adresgegevens en organisatie waar uw werkzaam bent naar Alice Makkinga. Zet in de onderwerpsregel: deelname kennismakingsworkshop 2 dec. 2019.