Participatief actieonderzoek

Participatief actieonderzoek

Participatief onderzoek samen met ervaringsdeskundigen, onderzoekers en professionals van partnerorganisaties, overal uiteenlopende thema’s (evaluatie van nieuwe werkwijzen, bijvoorbeeld rondom wijkzorg, participatie, mantelzorgondersteuning rondom dementie, hulp aan ‘verwarde personen’, OMAHA en breder kijken in de eerstelijnszorg, trainingen ervaringsdeskundigheid).