1. Maak je zaak

De populariteit van participatief actieonderzoek (PAR) stijgt. Maar wat is PAR eigenlijk? PAR is onderzoek mét (in plaats van óver) mensen! In PAR onderzoeken de mensen om wie het gaat hun eigen leven, wijk en dagelijkse bezigheden. Doel van PAR is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het hebben van zeggenschap. PAR is anders dan traditioneel wetenschappelijk onderzoek. Echter, in de praktijk stuit PAR nogal eens op weerstand of onbegrip. Helderheid over de basisprincipes kan helpen bij het vinden van draagvlak. Onderstaande helpt dus bij het maken van een ‘zaak’ om participatief actieonderzoek te kunnen starten.

Wat is PAR?

Participatief actieonderzoek (PAR) is een onderzoekbenadering waarin:

 • samen kennis wordt ontwikkeld.
 • het doel van kennisontwikkeling verandering is.
 • leren, reflectie en actie elkaar afwisselen.
 • samengewerkt wordt met diegene die leven, wonen of werken in de context van het onderzoek, zoals een wijk of een zorginstelling.
 • alle betrokkenen co-onderzoekers zijn.

Onderliggende principes PAR

De basis van participatief actieonderzoek bestaat uit een aantal waarden die in elke fase van een traject nagestreefd worden:

 • wederzijds respect.
 • gelijkheid en inclusie.
 • democratische participatie.
 • actief leren.
 • verschil maken.
 • collectieve actie.
 • persoonlijke integriteit.

Een paar voorbeelden uit Nederland

 • Een groep oudere bewoners uit een wijk in Amsterdam vormt samen een onderzoeksgroep waarbij ze kijken naar wat nodig is om een ouderenvriendelijke wijk te worden. Lees meer…
 • Een groep bewoners van een verzorgingshuis in Maastricht besluit krachten te bundelen om de keuken in het huis te verbeteren. Lees meer…
 • Een groep niet-Nederlandstalig vrouwen ontmoet elkaar in een wijk in Maastricht om samen te komen en te bedenken hoe zij hun eigen situatie en dat van anderen kunnen veranderen. Lees meer… 
 • Groepen cliënten in de langdurige zorg werken samen aan verbetering van de instelling waarin ze verblijven. Lees meer…
 • Een groep mantelzorgers wilt weten hoe de veranderingen in de zorg andere mantelzorgers beïnvloed. Het traject is geïnitieerd door een groep belangenbehartigers van mantelzorgers. De uitkomsten nemen ze mee in hun werk als belangenbehartiger. Lees meer…

Tips en meer informatie

Ga terug naar de hoofdpagina                               Verder naar stap 2: wat is je bril?