Motivaties kinderen en jongeren voor adviesraad in ziekenhuis

In 2018 startte het AMC (Emma Kinderziekenhuis) een adviesraad met kinderen en jongeren met longziekten. Wij onderzochten de drijfveren van de jongeren om deel te nemen aan deze adviesraad. Belangrijkste bevindingen waren: Het ‘leuk’ hebben en ‘dankzij’ hun ziekte mogen meedoen (eindelijk heeft het een voordeel!) de waarde van lotgenoten support en contact bij kunnen…

Deel uw ervaringen met leven met een ziekte in een digitale wereld

Hebben alle mensen nog wel toegang tot zorg? Steeds vaker verloopt het contact met de gezondheidszorg via het internet. Denk aan: het maken van een afspraak, toegang tot gezondheidsinformatie en tot uw dossier, beeldbellen … Wil iedereen dat? Kan iedereen dat? Graag komen wij in contact met mensen die hun ervaringen willen delen. Voor meer informatie kunt…

Vergroten zelfstandigheid mensen door technologie

Afstudeerproject Assistive Technology: het vergroten van zelfstandigheid voor mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruikenWij zijn Babette, Michelle, Pascale en Sarah en vanuit de opleiding ergotherapie aan Hogeschool van Amsterdam zijn wij bezig met ons afstudeerproject Assistive Technology. Het project is opgestart in opdracht van het Centrum voor Cliëntervaringen, Ruud van Zuijlen (ervaringsdeskundige), Barbara…

Lucht happen

Toen ik voor het eerst hoorde van de Corona-griep haalde ik mijn schouders op. Ik had jaren in de verpleging gewerkt en dacht die hele Corona wel te kunnen relativeren. Immers er gaan elk jaar enkele duizenden mensen dood aan de griep en die Corona zou wel niet veel anders zijn. Ik nam de Corona…

Niet laten zien wat je kan, maar wie je bent

Op Basisschool de Botteloef volgen kinderen Noordjes Schrijflab op School. Het doel van het Schrijflab is om de taalvaardigheid en zelfvertrouwen te versterken van kinderen met een taalachterstand. De kinderen, leerkrachten en medewerkers van Noordje hebben teruggeblikt op hun eerste ervaring met dit project. Bij het Schrijflab beleven zij schrijfplezier, spontane taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling….

MAAT-IFEST: pleidooi voor maatwerk in coronatijden

Samen leren in Coronatijden doet ertoeHet delen en onderzoeken van persoonlijke ervaringskennis in een co-onderzoek met anderen in een soortgelijke situatie helpt bij het doorkomen en de verwerking van moeizame periodes, zoals een pandemie. Het maakt dat je het gevoel hebt dat je ertoe doet, het leidt af, en het relativeert. Je krijgt andere perspectieven,…

‘Zo‘n vrouw ben ik niet’ : het belang van taalgebruik bij onderzoek naar ervaringen van huiselijk geweld

Het werken met eigen ervaringen in de vorm van ervaringsdeskundigheid is weer in opkomst. Opvallend genoeg niet bij de hulpverlening bij huiselijk geweld, terwijl deze sector wortels heeft in ervaringsdeskundigheid. Het onderzoek ErvaringswIJs wil daarin verandering brengen. Uit dat onderzoek van partner lectoraat Ggz en Samenleving van Windesheim Hogeschool blijkt ook het belang van taalgebruik….

Online samenwerken met co-onderzoekers

Online samenwerken met co-onderzoeker kan ingewikkeld zijn deze tijden. Echter, wij merken ook dat er veel behoefte is aan contact en uitwisseling, juist in deze vaak moeilijkere tijden.  Meedoen is afleiding. Meedoen is contact. Meedoen is ertoe doen. Een paar tips vanuit PAR onderzoekers: Zoek niet alleen contact met een groep, maar heb juist ook…

Digitaal onderwijs: Wat is er nodig om groeiende ongelijkheid te voorkomen?

Totaal onverwacht moesten scholen door de Corona pandemie omschakelen naar onlineonderwijs. In korte tijd hebben 365 leerkrachten en docenten onze enquête ‘Digitaal onderwijs: wat is er nodig om groeiende ongelijkheid te voorkomen?’ ingevuld. In de factsheet Onlineonderwijs ten tijde van Corona (2020) staan de eerste resultaten. Deze geeft inzicht in hun ervaringen, zorgen en oplossingsrichtingen…