Contact

Verkenning partnerschap, of andere vragen?

Initiatiefnemers van Centrum voor Cliëntervaringen zijn Ad Warnar van Cliëntenbelang Amsterdam en prof. dr. Tineke Abma van Amsterdam UMC (afdeling Medical Humanities).

Meer informatie over het Centrum, verkenning partnerschap of samenwerking? Neem contact op met de coördinator van het Centrum: Barbara Groot, b.groot@hva.nl, 0615907823.

We maken graag een persoonlijke afspraak met de initiatiefnemers of andere relevant betrokken van het Centrum.