Centrum voor Cliëntervaringen

Missie en visie

Het Centrum voor Cliëntervaringen is een platform met partners die zich samen inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen in kwetsbare situaties door middel van participatief onderzoek. Wij willen de toekomstige kwaliteit van beleidsvorming en evaluatie van zorg en ondersteuning op een hoger plan brengen. Dat willen wij doen vanuit duurzaam partnerschap in co-creatie en door samenwerking tussen maatschappelijke partners in de regio, zoals zorgaanbieders, gemeenten, financiers, maar ook onderzoekers, cliëntenvertegenwoordigers, docenten en studenten en andere relevante stakeholders. Met de mensen in kwetsbare situaties als volwaardig partner.

Waarden

  • Lees mij – gezien worden, erkenning als mens
  • Respect – er mogen zijn
  • Co-creatie  – samen, leren, gelijkheid en wederkerigheid
  • Partnerschap

Werkwijze en onderzoeksvisie

Als platform bieden we inspiratie over participatie in organisatie en brengen we mensen die onze visie ondersteunen samen. De basisgedachte van het Centrum voor Cliëntervaringen staat beschreven in een flyer. De onderzoeksvisie en werkwijze zijn gebaseerd op Participatory Health Reserach (PHR), in het Nederlands participatie actie-onderzoek genaamd. Meer over deze onderzoeksmethoden, zie School for Participation.

Officiële partners

Sinds 2015 zijn GGD Amsterdam, Philadelphia, Amstelring, Amsterdam UMC (afdeling Metamedica) en Cliëntenbelang Amsterdam officiële partners samen met een aantal ervaringsdeskundigen die het Centrum dragen. Sinds 2017 zijn SIGRA, Levvel, Elaa, ROHA, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Windesheim als officiële partners aangeschoven evenals diverse individuele cliënten die actief zijn geweest in diverse onderzoeken en werksessies van het Centrum.

Partners CvC 2020

Interesse in partnerschap?

Meer informatie over partnerschap en verkenning wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem contact op met het een van de coördinatoren van het Centrum voor Cliëntervaringen voor een persoonlijke afspraak.

Internationale netwerk

Internationaal is het Centrum aangesloten bij het internationale ICPHR netwerk: een wereldwijde beweging die kennis over ‘samenwerken aan verandering door onderzoek met diegene waar het om gaat’ promoot en deelt.

screen-shot-2017-10-31-at-2-09-06-pm_orig.png