Publicaties

Publicaties

Met partners van het Centrum voor Cliëntervaringen delen we graag kennis. Deze is openbaar (open source) voor iedereen die wil leren en bijdragen aan onze missie. Heeft u nog publicaties die hierbij moeten staan? Laat het ons weten!

Hoe doe je participatief actieonderzoek?

  • Deze PARgids (poster) wijst je de weg in de wereld van participatief actieonderzoek.
  • Zie ook de uitgebreide PARgids online: basistips voor participatief actieonderzoekers.

Persoonsgerichte zorg

Actieonderzoek naar verpleegkundig redeneren en de waarde van OMAHA

Evaluatieonderzoek van de crisishulpverlening

Evaluatieonderzoek van de transitie in wijkzorg (participatief en responsief)

Wijkverpleging en het concept zelfredzaamheid

Participatie: ertoe doen werkt en dagbesteding.

Speeches en presentaties

Overige relevante publicaties van participatieve studies:

Advertenties