Publicaties

Publicaties

Met partners van het Centrum voor Cliëntervaringen delen we graag kennis. Deze is openbaar (open source) voor iedereen die wil leren en bijdragen aan onze missie. Heeft u nog publicaties die hierbij moeten staan? Laat het ons weten!

Hoe doe je participatief actieonderzoek?

Persoonsgerichte zorg

GGZ

Bijstand

Evaluatieonderzoek van de transitie in wijkzorg (participatief en responsief)

Wijkzorg

Wijkverpleging en het concept zelfredzaamheid

Participatie: ertoe doen werkt en dagbesteding.

Speeches en presentaties

Overige relevante publicaties van participatieve studies: