Nieuws

21-12-2017   Vandaag startten we met een startbijeenkomst van de training Ervaringsdeskundigheid voor mensen met een uitkering.  Samen met klantmanagers bespraken we hoe zij aankeken tegen de training, hoe ze mee konden doen aan de werving van klant en wat hun beeldvorming is naar klanten. Dit laatste nemen we mee in de training die vanaf half februari gaat lopen in opdracht van afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van gemeente Amsterdam.

13-12-2107    Barbara Groot, onderzoeker van het Centrum voor Cliëntervaringen sprak over kennis en ervaringen vanuit het Centrum voor Cliëntervaringen m.b.t.  Participatief actieonderzoek, in een inspiratiedag over participatief actieonderzoek in het HBO onderwijs.

7-12-2107    Tineke Abma, mede-initiator van het CvC staat  in Sociale Vraagstukken ‘Participatie moet anders: van red jezelf naar erbij horen.  ‘Participatie betekent vooral: red jezelf, waarbij de gewone, gemiddelde burger, zonder ziektes, beperkingen of ouderdom de norm is. Dit dreigt mensen uit te sluiten. Tineke Abma pleit voor een benadering van participatie vanuit verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid. Iedereen wil immers meedoen, zichzelf kunnen zijn en erbij horen.’

23-11-2017 Een nieuw boek over actieonderzoek is uit. Onderzoekers van Fontys Hogeschool presenteerden dit in hun ‘booklaunch’. Het Centrum voor Cliëntervaringen wordt in het nawoord genoemd als voorbeeld van een lerend netwerk. Tineke Abma sprake, o.a. vanuit het Centrum voor Cliëntervaringen over onze wetenschappelijke visie op participatief actieonderzoek.

13-11-2017 Op verzoek van de GGD Amsterdam verzorgde het Centrum voor Cliëntervaringen een PowerTalk werksessie voor beleidsambtenaren en onderzoekers van de gemeente Amsterdam. Doel: inspiratie voor ‘slim onderzoek’. Hoe betrek je cliënten of burgers bij beleidsontwikkeling?

29-10-2017 Vanuit Movisie werd Tineke Abma gevraagd voor een interview en lezing waarin ze o.a. ook sprak over ervaringen in het Centrum voor Clientervaringen.