Lopende activiteiten

Op dit moment werken we aan diverse trajecten:

  • Verpleegkundig redeneren: OMAHA (samen met Amstelring Wijkzorg)
  • Motieven voor vrijwillige opname in de GGZ (samen met 1ste Lijns Amsterdam)
  • Van ‘Vinken’ naar ‘Vragen en Luisteren’ (samen met ROHA)
  • Workshops voor partnerorganisaties
  • Kennisdeling aan bredere wereld
  • Een kookboek: wat zijn recepten voor co-creatie voor beleidsontwikkeling, zorg en onderzoek (samen met alle partners)
  • Opzetten van een training voor ervaringsdeskundigen van dienst Werk, Participatie en Inkomen (samen met gemeente Amsterdam, dienst WPI)
  • Samen ontwikkelen voorstel voor laaggeletterden en anderstaligen m.b.t. medicatie (samen met SIGRA)