Community voor co-onderzoekers

Afgelopen jaren hebben we een een netwerk opgebouwd met co-onderzoekers in diverse participatieve onderzoekstrajecten. Dit zijn mensen met diverse doorleefde ervaringen, op allerlei terreinen, die actief een rol hebben gespeeld in de onderzoeken als co-onderzoeker.

Als Centrum voor Cliëntervaringen willen we in 2020 de community voor co-onderzoekers versterken en blijven verbinden als partner. Dit doen we door intervisie en training waarin explicitering van ervaringskennis centraal staat. Centraal staat de vraag: wat is nu precies mijn ervaringsdeskundigheid?  En hoe komt deze in de onderzoeken in samenwerking met (academisch of praktijk)onderzoekers tot hun recht? Hoe werk je goed samen? Wat ‘verdwijnt’ soms in onderzoeken?

Voorbeelden van trainingen die we afgelopen jaren inzetten waren:

01_P1280627