Droomscenario in de wijk (LVB-begeleiding)

Deze maand startte we met een evaluatieonderzoek naar de nieuwe aanpak van de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking. In 2015 en 2017 deden we ook onderzoek hiernaar, dus hiermee volgen we de ontwikkelingen op de voet vanuit clientenperspectief. In 2015 was de conclusie dat nog weinig gedaan werd met de inbreng van mensen met…

Inkijkje in de WerkPlaats Ervaringskennis

Ervaringskennis van leven in de bijstand via creatieve vormen3D-kunst, meditatie, zang en monoloog, posters en DebTalk In 2018 heeft de WerkPlaats Ervaringskennis gewerkt aan creatieve vormen van ervaringskennis. Kennis over het leven in de bijstand, omgaan met klantmanagers van WPI, stigma en zelfstigma, participatieplaatsen en perspectief. Hieronder kunt u in de eindrapportage WerkPlaats Ervaringskennis de producten…

WerkPlaats ervaringskennis

In opdracht van afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) starten we begin 2018 aan een opleiding voor ervaringsdeskundigen met een uitkering. Hoe is het om te leven met een uitkering, en wat kunnen klantmanagers van leren? Alie Weerman en haar collega Frederiek van Overbeek, beide van Windesheim Hogeschool leiden de bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn gericht…