Uitnodiging: Symposium Xendens

De samenwerking tussen wetenschap en praktijk is afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. De afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC, een van de kernpartners van het Centrum voor Cliëntervaringen, heeft daarom een expertisecentrum opgericht: Xendens, Academisch centrum voor Dialoog en Samenleving. Het centrum wordt geopend met een mooi symposium op 14 februari. Op…

Evaluatie van de workshops ’Hoe omgaan met klanten met onbegrepen gedrag?’

Cliëntenbelang Amsterdam heeft samen met Team Ed (sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen) een training ontwikkeld voor winkeliers, baliemedewerkers van banken en ondernemers over de omgang met klanten met onbegrepen gedrag. Deze workshop werd ontwikkeld in het kader van het project ‘’Het gezicht van de zorgzame buurt’’, dat in februari 2022 is afgerond. Het CVC heeft bij…

Eerste ervaringen met de Buurtteams

Het Centrum voor Cliëntervaringen en Meetellen Amsterdam deden samen onderzoek naar de eerste ervaringen van Amsterdammers met de buurtteams. Vanaf 1 april 2021 kunnen Amsterdammers bij een van de 34 buurtteams terecht voor vragen over zorg, gezondheid, wonen, geld, werk, ontmoeten en veiligheid. De gemeente wilde weten hoe inwoners “hun” buurtteam ervaren. Het ging hierbij…

Dag van de Participatie

Het is voor iedereen belangrijk om te kunnen meedoen. Op maandag 10 oktober hebben we daarbij stilgestaan tijdens de Dag van de Participatie met partners in de regio en cliënten. De dag maakte onderdeel uit van de Week van de Mentale Gezondheid en werd georganiseerd door het Centrum voor Cliëntervaringen. Rond 10.00 uur druppelden de eerste bezoekers binnen. De…

Vaccineren in de GGZ

Ervaringsdeskundigen van het Centrum voor Cliëntervaringen vroegen zich af hoe het er aan toe ging met het vaccineren tegen COVID-19 in de GGZ.

Het Lichthuis in de schijnwerpers

In de weekendavonduren is psychische hulp vaak alleen beschikbaar in een noodsituatie. Om het niet zover te laten komen, is er in Amsterdam Het Lichthuis: een plek om even op adem te komen, zonder behandeling of programma.

Ervaringen met de acute crisisketen

Amsterdam doet zijn best om mensen in een acute (GGZ) crisis zo goed mogelijk op te vangen. Maar lukt dat ook? We weten het eigenlijk niet.

Digitale inclusie

Hoe komt het dat niet iedereen gebruik kan maken van het internet? Hoe ziet het hulpaanbod eruit en hoe sluit dit aan bij de behoeften van mensen? Waarom is dit grote en urgente probleem zo lang buiten beeld gebleven? En, wat betekent dit voor de (nabije) toekomst?