Ervaringen met de acute crisisketen

Amsterdam doet zijn best om mensen in een acute (GGZ) crisis zo goed mogelijk op te vangen. Maar lukt dat ook? We weten het eigenlijk niet. Tot op heden worden ervaringen van mensen met acute crisiszorg niet in kaart gebracht. Dat moet anders vinden de betrokken partijen. De vraag is alleen nog: hoe dan? Om…

Digitale inclusie

Uit beeld geraakt Hoe komt het dat niet iedereen gebruik kan maken van het internet? Hoe ziet het hulpaanbod eruit en hoe sluit dit aan bij de behoeften van mensen? Waarom is dit grote en urgente probleem zo lang buiten beeld gebleven? En, wat betekent dit voor de (nabije) toekomst? Samen met ervaringsdeskundigen en lokale…

SamenStem methode

Per 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) ingevoerd. Een nieuw onderdeel van deze wet is het artikel over inspraak. Prof. dr. Tineke Abma, Alice Makkinga en Anke Heijsman, MSc, onderzochten de toepassingsmogelijkheden van een methode om inspraak en zeggenschap van cliënten/bewoners te versterken en vorm te geven.

Ethiek van participatie

Afgelopen donderdag 18 maart 2021 promoveerde Barbara Groot op het thema Ethiek van participatief actieonderzoek. Ze onderzocht hoe je op een ‘goede’ wijze samenwerkt met mensen in kwetsbare posities in participatief onderzoek. Het Centrum voor Cliëntervaringen heeft een cruciale rol gespeeld in dit onderzoek. Lees meer hierover in een artikel van een interview met haar,…

Laptops uitdelen tijdens de coronacrisis, werkt dat wel?

In het rapport ‘Iedereen verbonden met een refurbished laptop’ delen wij de ervaringen uit Amsterdam. Tijdens de eerste coronagolf heeft de gemeente Amsterdam 3500 burgers voorzien van een laptop. Ook hebben 2364 mensen een internetabonnement in de vorm van een dongel ontvangen. De actie is zeer positief ontvangen door de betrokkenen. Samen hebben we geleerd wat werkt…

Ouderenpanel Aging & Later Life

Dit is een oproep van een partnerorganisatie Amsterdam UMC Om het welzijn van ouderen te kunnen verbeteren is er wetenschappelijk onderzoek nodig. Om die reden heeft het onderzoeksprogramma Aging & Later Life een ouderenpanel opgericht om ouderen te kunnen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Hieraan doen het Amsterdam UMC, UvA, VU, het Universitair Netwerk Ouderenzorg en…

Community voor co-onderzoekers

Een aantal ervaren co-onderzoekers hebben de handen ineengeslagen om onder vlag van het CvC een community van co-onderzoekers op te zetten. De groep bestaat nu uit Kati Varkevisser, Melanie Peterman, Mia Huberts, Mireille Buree, Narita Derks en Ruud van Zuijlen. Allen willen zij hun ervaringskennis inzetten voor beter onderzoek. En beter onderzoek is onderzoek waar…

Meedoen in de buurt, ook met onbegrepen gedrag

Zorgzame BuurtHet project de zorgzame buurt is van start waarin ontmoetingsbijeenkomsten worden georganiseerd tussen mensen met onbegrepen gedrag, hun naasten en winkeliers. Winkeliers worden druk geworven en de eerste Leerwerkbijeenkomst met ervaringsdeskundigen is eind deze maand gepland.  Het CvC volgt dit project middels een onderzoek. In januari worden de eerste bijeenkomsten voor de winkeliers georganiseerd….

Hoe ziet herstelondersteuning eruit in de avond-weekenduren?

Officieel geopendOp 22 oktober is het Lichthuis officieel geopend met een digitale bijeenkomst in de Balie in Amsterdam. Simone Kukenheim (wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport), Anique Jansen (strategisch adviseur gemeenten bij Zilveren Kruis), Deborah Lauria (directeur-bestuurder van Cliëntenbelang Amsterdam) en Edo Paardekoper (ervaringsdeskundige) gingen in gesprek over crisispreventie. Kijk hier om de opening terug te kijken?  Begeleidend…

Terugblik Werksessie Ertoe doen, ook in Coronatijden

Belang van delen van cliëntenervaringenTijdens de werksessie op 27 oktober 2020 werd het belang van het delen van cliëntenervaringen volmondig bevestigd. Het was even wennen om een online werksessie te ontwikkelen die een creatieve werksessie vervangt. Er is gekozen voor een plenaire presentatie van het MAATI-FEST, een product als uitkomst van een participatief actieonderzoek in…