Activiteiten

Schermafbeelding 2019-11-28 om 15.50.46

Wat doen we als Centrum voor Cliëntervaringen?

Samen met partners voeren we uiteenlopende activiteiten uit om onze missie en visie te bewerkstelligen:

  • Participatief onderzoek samen met ervaringsdeskundigen en andere stakeholders. Focus: samen onderzoeken, samen leren en acties voor verandering. Geïnitieerd en gefinancierd door partners of externen.
  • Community voor co-onderzoekers met intervisie en training voor co-onderzoekers ter explicitering en verdieping van ervaringskennis.
  • Inhoudelijke werksessies waarin samen met partners geleerd wordt over cliëntervaringen die haaks staan op beleid.
  • Dag van de Participatie, een tweejaarlijks inspiratie- en ontmoetingsdag.
  • Kennisdeling in de vorm van presentaties voor partners, overige geïnteresseerden en de bredere gemeenschap, inclusief open source publicaties over relevante onderwerpen die linken met de missie en visie op de website. Deze worden ook verspreid via de nieuwsbrief.