9. Laten zien en vertellen

Laten zien en vertellen, vaak disseminatie genoemd, gaat over het delen van kennis met anderen. Wat is bruikbare kennis voor welke doelgroepen? En hoe kunnen we die bereiken om sociale verandering te bewerkstelligen.

Niet alleen kennis delen

In PAR gaat disseminatie vooral om andere mensen mee te nemen in verdere reflectie, dialoog, leren, verbeelding en natuurlijk actie. Kunstvormen helpen bij emotionele verbinding bij hetgeen gepresenteerd wordt.

Gezamenlijke beslissingen

Onderstaande vragen kunnen we per boodschap uitwerken:

 • wat willen we naar buiten brengen?
 • voor wie?
 • wat presenteren we als ‘bewijs’?
 • wat is het medium?

Mogelijke relevante doelgroepen

 • Beslissers.
 • Burgers – uit de buurt, van een specifieke doelgroep.
 • Journalisten.
 • Deelnemers van het project.
 • Mensen die in hun leven bezig zijn met het thema van het onderzoek.
 • Academisch publiek.
 • Zorg- en welzijn professionals.

Verschillende vormen van kennis die gedeeld kan worden

 • Statistiek en cijfermatig bewijs.
 • Verhalen en counter stories (verhalen die dominante sociale normen en ideeën kritisch bevraagd).
 • Thick description (gedetailleerd beeld van de context en patronen van culturele en sociale relaties en interpretatie).
 • Meerdere realiteiten (met een carnaval van stemmen, met hun eigen jargon, dialecten en spraak).

Praktische tips en meer informatie

 • Denk ook aan buurtbijeenkomsten waar foto’s in de bibliotheek een tentoonstelling vormen en daarover het gesprek gevoerd wordt.
 • Meer over laten zien en vertellen, met allerlei praktijkvoorbeelden (Abma et al, 2018, hoofdstuk 9).

Ga terug naar de hoofdpagina                             Verder naar stap 10: Evaluatie