7. Verbinden

Mensen wiens leven of werk onderwerp is in een PAR studie, werken idealiter mee aan datageneratie (dataverzameling). Hoe faciliteer je een gezamenlijk proces?

Wetenschap en PAR?

In PAR het idee dat wetenschap bestaat om levens van mensen te verbeteren door kennisvergroting. Dit betekent systematisch iemands leven of werk bestuderen door leren en actie.

PAR werkt met methoden die niemand uitsluiten

Inclusieve methoden zijn passend bij:

 • de onderzoeksdoel en –vraag.
 • de behoeften en mogelijkheden van betrokkenen.

Voorbeelden van inclusieve methoden:

 • Storytelling (verhalen uitwisselen) over gevoel, sensaties, gemoedstoestanden.
 • Photovoice (stem laten horen door fotografie) over beelden die de leefwerelden vertegenwoordigen.
 • Samen een collage maken over de ideaalbeeld van het onderwerp.
 • Wandelgesprekken waarbij tijdens het wandelen (of rijden in de rolstoel) op natuurlijke wijze vanzelf een gesprek op gang komt.
 • Koffietafelgesprekken op plekken waar mensen toch al vanzelfsprekend samenkomen.
 • Participerende observaties waarin meegedaan wordt met activiteiten van de doelgroep en systematisch opgetekend wordt wat er gebeurt en wat er opvalt.

Praktische tips

Nederlandse tips over inclusieve methodieken die werken met creativiteit en kunst:

Tips en meer informatie

 • Meer over verbindende technieken (Abma et al, 2018, p. .. ).
 • Casussen over ethiek en verbinding met 65+-ers (Banks & Brydon Miller).
 • Voorbeeld van het maken van collages met ouderen in een verpleeghuis (Baur & Abma,…).
 • Photovoice (Wang & Burris, 1997) en specifiek een voorbeeld van photovoice met ouderen (Baker & Wang, 2006).
Advertenties