6. Verandering als doel

Verandering is een belangrijk doel van PAR. Tussen mensen verschilt de opvatting over wat onder ‘verandering’ verstaan wordt. “Small is better” (“Klein is beter” in Nederlands) is een veelgehoorde uitspraak in PAR.

Verschillende niveaus van verandering

 • Persoonlijk leven betrokkenen.
 • Lokaal (buurt).
 • Organisaties.
 • Beleid.

Verandering kan op elk moment

 • Ook op onverwachte momenten.
 • Tijdens een PAR traject of lang daarna.

Aard van verandering

Zichtbaar of onzichtbaar. Tastbaar of ontastbaar. Denk aan een nieuw bankje in de wijk, een verandering in zorgverlening of bejegening… of wederzijds begrip voor elkaar.

Leren en anders denken

 • Leren verandert de manier waarop we denken. Dus… verandering is ook ‘leren’ en ‘van perspectief wijzigen’.
 • Vooraf weet je nooit welke verandering je bewerkstelligt. En wat een belangrijke verandering is, is voor iedereen anders.

Facilitatie om actie voor verandering te bevorderen

Empowerment faciliteren betekent mensen die normaal niet gehoord worden een stem geven. Dit is belangrijk om verandering te bevorderen. Ook gedeeld eigenaarschap geven, is van belang. Als iets voelt als ‘jouw project’, kun en wil je meer verandering bewerkstelligen.

Praktische tips

Relevante vragen die je met elkaar moet bespreken:

 • hoe gaan we de bevindingen delen?
 • hoe gaan we verschil maken?

Faciliteren van empowerment vraagt om:

 • een veilige omgeving (vrijuit praten, geen angst voor vergelding of dat je wordt veroordeeld ).
 • kunnen ontwikkelen op een eigen tempo.
 • facilitatie van samenkomsten om voortgang te delen en bediscussiëren.
 • zorgen dat mensen die niet kunnen ‘meedoen’ toch een stem blijven hebben, bijvoorbeeld iemand die niet kan reizen vooraf bezoeken en diens input meenemen in de groep.

Tips en meer informatie

 • Achtergrondinformatie over ‘acties voor verandering’, voorbeelden van technieken om te faciliteren en voorbeelden van diverse type veranderingen wereldwijd (Abma et al, 2018, hoofdstuk 6).
 • Ervaringen van ouderen in Age Friendly City PAR project (Buffel, 2018).

Ga terug naar de hoofdpagina                             Verder naar stap 7: Verbinden