5. Organiseren

Het is een mythe dat PAR niet georganiseerd hoeft te worden. Integendeel. De organisatie is cruciaal voor het slagen van het  project.

Organisatie van een onderzoeksteam

 • Ideale grootte: 3 tot 10 co-onderzoekers.
 • Neem een periode die “te overzien is” voor iedereen.
 • Neem de tijd om met elkaar uit te wisselen wat iedereen verstaat onder ‘het recht doen aan ieders stem’.
 • Wees helder over ieders belangen, kennis en kunde.
 • Wees helder over vergoedingen en reiskosten.

Duidelijkheid in rollen en beslismacht

 • Wees helder wie welke rol heeft, zoals financiers, initiators, co-onderzoekers en andere betrokkenen.
 • Niet iedereen hoeft bij alle stappen op gelijke wijze betrokken te worden. Taken moeten passen bij tijd, energie, expertise, interesse en competenties. PAR moet ook mensen de mogelijkheid geven om dingen te leren.

Planning van duurzaamheid

Betrek bestaande netwerken en structuren bij het project die belangrijk zijn voor de periode ná het project. Dit draagt bij aan de duurzaamheid van het PAR project.

Praktische tips

Enkele handige vragen voor eerste bijeenkomsten:

 • welke voordelen moet onderzoek opleveren?
 • wie kan positieve verandering promoten in het onderwerp van onderzoek?
 • wiens stem is niet vaak gehoord?
 • wie kan een nieuw perspectief meebrengen op het onderwerp?
 • waarom zouden mensen geïnteresseerd zijn in samenwerking in het project?
 • wiens belang is gerepresenteerd in het project en wat zijn deze belangen?
 • hoe kunnen we het belang verwoorden van degene die we bereiken?
 • wie heeft welke kennis, ervaring, competenties, macht?

Bespreek met elkaar: hoe gaan we analyseren en interpreteren?

Tips en meer informatie

Meer detail over organisatie in PAR, zoals struikelblokken in organisatie of duidelijkheid in beslismacht (Abma et al, 2018, hoofdstuk 5)

Verder naar stap 6: Verandering als doel

Ga terug naar de hoofdpagina