4. Bouwen en focus

In PAR is het idee dat diegenen waar het onderzoek over gaat betrokken zijn in alle fasen van de studie. Dus ook samen de focus bepalen.

Onderzoeksdoelen in PAR

Een paar voorbeelden van type onderzoeksdoelen van PAR vanuit verschillende intenties m.b.t. verandering:

 • Agendering: behoeften en prioriteiten in kaart brengen.
 • Samen verbeteren: een community bouwen/versterken.
 • Inlevingsvermogen vergroten: iemands situatie in beeld krijgen.
 • Een zorgsysteem verbeteren: hiaten zichtbaar maken en oplossingen formuleren en ontwikkelen.

Type onderzoeksvragen in PAR

Onderzoeksvragen in PAR kunnen beschrijvend of definiërend zijn, gaan over vergelijkingen, en zijn evaluatief van aard of verklarend.

Een goede onderzoeksvraag in PAR?

Een goede onderzoeksvraag voldoet aan de volgende criteria:

 • speelt in op belangen van meerdere stakeholders.
 • kan binnen de beschikbare tijd en middelen beantwoord worden.
 • heeft focus.
 • is in duidelijk taalgebruik geformuleerd.
 • neemt voorkennis en veronderstellingen mee.

Uitdagingen in PAR

 • Anderen leggen grenzen vast, bijv. opdrachtgevers of financiers.
 • Beperkte middelen.
 • Afhankelijkheid van competenties en netwerken van betrokkenen.
 • Ingewikkeldheden om te komen tot gezamenlijke doelen en vragen.
 • Te los gedefinieerde doelen en vragen.
 • Doelen en vragen uit het oog verliezen.

Praktische tips

 • Werk systematisch met de groep aan het formuleren van doelen en het type onderzoeksvragen. Uit ervaring kan het bepalen van focus zo drie bijeenkomsten duren.
 • Relevante vragen die je met elkaar moet bespreken:
  • Hoe gaan we samenwerken?
  • Hoe gaan we informatie verwerken?

Tips en meer informatie

Ga terug naar de hoofdpagina                             Verder naar stap 5: Organiseren