3. Initiëren

Participatief actieonderzoek (PAR) kan vanuit verschillende hoeken starten. Draagvlak en vertrouwen is niet altijd gegarandeerd. Zoeken naar wat passend en mogelijk is, is een eerste uitdaging in het onderzoek.

Wie kan PAR initiëren en waarom?

 • 65+-ers zelf: regie op ontwikkelingen in leefwereld.
 • Cliëntenbeweging: opkomen voor ouderenbelangen.
 • Beleidsmakers: vergroten ‘participatiekracht’ van burgers.
 • Onderzoekers: maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en complexiteit van het onderwerp.

Noodzakelijkheden bij PAR

 • Kennis van de uitgangspunten van PAR en ervaring met PAR.
 • Voldoende tijd, draagvlak en middelen.
 • Flexibele ondersteuning vanuit systemen (organisatie van initiators).
 • Uithoudingsvermogen voor emotioneel werk van facilitators.

Medisch-ethische commissie

Als een onderzoek vanuit een wetenschappelijk instituut wordt gestart, is het nog niet eenvoudig om de wetenschapscommissie en medisch-ethische commissie (METC) te overtuigen. Meer over het debat met betrekking tot de complexiteit van PAR en de wetenschapscommissie en de METC (Fouché & Chubb, 2017).

Een voorbeeld uit Nederland

 • De aanloop van het Age Friendly City project in Amsterdam duurde lang, zo’n twee jaar. Beleidsmakers waren betrokken bij het benoemen van Amsterdam tot Age Friendly City, een keurmerk van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO). Onderzoekers bedachten dat PAR een passende benadering was voor het bouwen van een Age Friendly City, echter ouderen zelf werden pas in een later stadium betrokken (Groot & Abma, 2018).
 • PAR is tijdsintensief voor degene die het initieert. Ook is het echt mensenwerk. En systemen van instanties werken niet altijd mee. Een voorbeeld hiervan uit het Age Friendly City project in een Engelstalig boek. (Groot & Abma, 2018)

Praktische tips

 • Bespreek een aantal vragen bij de start:
  • waarom gaan we samenwerken?
  • wie moet er betrokken zijn?
  • wat zijn de doelen van ons onderzoek?
 • Format voor Algemene Privacyverklaring voor co-onderzoekers.
 • Start niet te ambitieus. Eén groep in een jaar bij elkaar brengen en samen onderzoeken is al heel wat.
 • Breng in één van de eerste bijeenkomsten de ethische principes (ICPHR, 2013b) in en maak die bespreekbaar in de groep.

Ga terug naar de hoofdpagina                              Verder naar stap 4: Bouwen en focus