Beweegredenen vrijwillige opname Ggz

Op 7 februari 2019 bespreken we het (concept) onderzoeksrapport ‘Motieven en drijfveren voor opname’. Elaa wilde vanuit de Taskforce EPA (Ernstig Psychiatrisch Aandoeningen) in Amsterdam weten wat naast behandeling voor cliënten beweegredenen zijn voor opname. Een team van het CvC deed in 2018 onderzoek. Doel was ‘zinvolle leerervaringen opdoen over (on)bewuste drijfveren en motieven van cliënten om voor een opname in een GGz-instelling te vragen en/of kiezen’. Een uitkomst is de factsheet en concept rapport die de basis zullen zijn voor de workshop op het EPA congres waarin de Ontwikkelagenda Participatie en Herstel wordt opgesteld voor de EPA-doelgroep op 7 februari 2019.

De Factsheet ‘Motieven en drijfveren voor opname’  is de basis van workshop en geeft de kern van de uitkomsten van het onderzoek weer.

Advertenties