Beweegredenen vrijwillige opname Ggz

Op initiatief van Elaa en de EPA Taskforce  heeft een team van het CvC in 2018 onderzoek gedaan naar wat naast behandeling voor cliënten beweegredenen zijn voor opname. Doel was ‘zinvolle leerervaringen opdoen over (on)bewuste drijfveren en motieven van cliënten om voor een opname in een GGz-instelling te vragen en/of kiezen’.

Een uitkomst van het traject zijn de Factsheet ‘Motieven en drijfveren voor opname’ en het onderzoeksrapport ‘Motieven en drijfveren voor opname’. De factsheet vormde  de basis voor de workshop  op de conferentie Hoezo herstel? Georganiseerd door de EPA taskforce.op 7 februari 2019.

Tijdens de workshop werd duidelijk dat hoewel er veel initiatieven in Amsterdam zijn juist voor de doelgroep die een crisis voelt aankomen passend aanbod ontbreekt.  Het gaat hier om veilige verblijfplekken om bij te komen, maar ook om sociaal contact en ambulante zorg. 

De workshops voelde als een goede aanleiding om hier mee verder te gaan.