Persoonsgerichte eerstelijns zorg: hoe werkt dat?

Menselijk contact. Dat is wat cliënten willen van een huisarts of Praktijkondersteuner (POH). Dit is de reden dat ROHA het project heeft gestart: Van Vinken naar Vragen en Luisteren: van ketenzorg naar meer persoonsgerichte zorg. Het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC) dacht mee over de verdere ontwikkeling van dit nieuwe zorgmodel voor toepassing in de praktijk. Het rapport onderzoeksrapport Wie zal het een zorg zijn is begin 2018 gepubliceerd. Samen met cliënten werkten we van de transformatie van een aandoeningsspecifieke model naar een meer integraal zorgmodel. Het CvC onderzocht hoe cliënten de nieuwe manier van gespreksvoering ervaren.

Meer informatie?

  • Elena Bendien, e.bendien@vumc.nl