Verpleegkundig redeneren: Omaha

In het project ‘Verpleegkundig redeneren in beeld’ onderzochten wijkverpleegkundigen van Amstelring hun eigen praktijk onder begeleiding van het Centrum voor Cliëntervaringen. Dit deden ze door het analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve cliëntgegevens uit Omaha, het gezamenlijk ontwikkelen en uitsturen van vragenlijsten, en het doen van interviews met collega’s en cliënten. Op deze manier onderzochten zij zelf hoe het staat met de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie, de kwaliteit van wondzorg en de kwaliteit van palliatieve zorg. Met dit onderzoek wilden we verkennen hoe cliëntgegevens uit Omaha bij kunnen dragen aan reflectie op de eigen praktijk binnen teams. Het rapport is hier te vinden. Het rapport, OMAHA opening the black box is hier te downloaden.

OMAHA besteedde aan de uitkomsten van het onderzoek een berichtje aan: “Met de gegevens uit het Omaha System konden zij hun conclusies ook cijfermatig onderbouwen: de overdracht van deze kennis naar aandachtsvelders heeft effect, mensen weten de thuiszorg sneller te vinden”