Anders kijken, anders doen

Cliënten met een  licht verstandelijke beperking hebben behoefte aan wederzijds contact. Dit kwam uit een participatief actieonderzoek, in opdracht van vier zorgaanbieders (Philadelphia, Unal Zorg, Cordaan, Amsta). Twee jaar geleden bekijken we bij dezelfde cliënten en nieuwe cliënten hoe de transitie loopt. Kijken en doen begeleiders echt anders? Ze werken via de methode ‘Anders kijken, anders doen’ (AKAD). Samen met ervaringsdeskundige co-onderzoekers interviewden we cliënten in Amsterdam-West en Nieuw-West. Ook bezochten we  activiteiten in de wijk waar deze doelgroep veel komt.

Conclusies samengevat:

  • Inzet minder uren professionele begeleiding kan (soms)
  • Een ‘open gesprek’ over netwerk is niet makkelijk
  • Facilitator buurtinitiatieven cruciaal bij maken van ‘contact’
  • Zoektocht ‘maatjes’ een uitdaging
  • Behoefte aan inclusieve plekken in de wijkEigen kracht kan (soms), met de juiste ondersteuning
  • Samenwerking LVB-organisaties begint te komen
  • Behoefte aan vangnet ‘met verstand’ buiten kantooruren.

Op 9 februari boden twee leden van het onderzoeksteam het rapport aan aan de wethouder. In de vorm van een glossy, omdat de boodschap dan hopelijk helder aankomt.

Meer lezen?