Hé, dat kan ik ook! ‘Nieuwe’ dagbesteding

Cliënten van Pameijer in Rotterdam hebben te maken gehad met een transitie: van de klassieke dagbesteding naar werk in projecten en bij grote bedrijven. Ook de begeleiding is veranderd en meer gericht op het versterken van de eigen kracht, eigen regie en talentontwikkeling van de cliënt.

In opdracht van Pameijer gaan we na hoe cliënten en verwanten aankijken tegen deze veranderingen. Wat gaat goed en wat kan er beter? Vijf cliënten van Pameijer met een verstandelijke beperking werkten met als onderzoekspartner: als ervaringsdeskundige zijn ze lid van het onderzoeksteam.

Het resultaat van het onderzoek is inzichten in hoe cliënten de veranderingen ervaren.  Deze zijn vastgelegd in dit rapport “He, dat kan ik ook!”. De directie van Pameijer heeft de stem van cliënten en naasten serieus genomen en schreef deze brief hierover.