Uit beeld geraakt

Veel participatie vraagt tegenwoordig om digitale vaardigheden. Voor sommigen is de afstand tot de online wereld groot. Onlangs is het onderzoek ‘Uit beeld geraakt’ hierover afgerond. De belangrijkste resultaten zijn vormgegeven in deze publicatie . Het doel van deze publicatie is om de ervaringen van mensen met een grote afstand tot de online wereld in beeld te brengen: Wie zijn deze mensen die buiten beeld zijn geraakt? Waarom is de afstand tot de online wereld voor deze groep zo groot? Hoe ziet het hulpaanbod eruit en hoe sluit dit aan bij hun behoeften en wensen? Voor en van wie is dit probleem? Kunnen we verwachten dat burgers er zelf voor zorgen dat ze bij blijven en getraind worden, of ligt hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Antwoorden op deze en andere vragen zijn in dit boekje weergegeven.